Casa de Ajutor Reciproc Bucovina

Nota de Informare privind Protectia Datelor Personale

ASOCIATIA C.A.R. A SALARIAȚILOR BUCOVINA IFN

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Bucovina IFN, cu sediul în mun. Suceava, str. Aleea Trandafirilor, nr. 8, sc. A, parter, ap.1, judeţul Suceava, constituită în baza Legii nr.122/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi înregistrată la Judecătoria Suceava prin Certificat de Înscriere nr.27/2015/A/I, Cod Fiscal 34636224, telefon/ fax: 0230/ 237 548, adresă de e-mail: carbucovina@yahoo.com, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate și evidența persoanelor ce contactează Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Bucovina IFN, în vederea acordării informațiilor necesare pentru obținerea calității de membru ori girant C.A.R., respectiv contractării unui împrumut ori constituirii unui fond social de economii.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în acordării informațiilor necesare în vederea obținerii calității de membru ori girant C.A.R., respectiv contractării unui împrumut ori constituirii unui fond social de economii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea contactării în vederea acordării informațiilor solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: altor puncte de lucru din cadrul Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Bucovina IFN.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Bucovina IFN?

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției și în plus, începând din 25 mai 2018, conform prevederilor noului Regulament General privind protecția datelor, de următoarele drepturi: dreptul la portabilitate, dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) și dreptul la restricționarea prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Bucovina IFN, cu sediul în Suceava, str. Aleea Trandafirilor, nr. 8, sc. A, parter, ap.1, judeţul Suceava sau la adresa de e-mail: carbucovina@yahoo.com. De asemenea, începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări și nemulțumiri, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor personale prin e-mail: responsabilpd.carbucovina@yahoo.com.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil._________________________________

Observaţie:

  • orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  • orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Descarca Nota Informare PDF

Descarca Nota Informare Word

Nota de informare privind Politica GDPR

Procedura de lucru privind Protectia Datelor cu Caracter Personal